Fundació Joan Oró

Presentació

Joan Oró 

Joan Oró és un dels noms més universals de la ciència catalana, i uns dels científics més compromesos amb el progrés de la ciència.

L’any 1993 vàrem crear a Lleida la Fundació Joan Oró per mantenir un vincle amb el poble català. La Fundació és el mitjà per mantenir viu i divulgar el seu llegat científic que està obert a tothom i ajudar en la importància de la divulgació científica i la recerca, adreçada especialment als joves.

Us animo a participar i col·laborar en els projectes de la Fundació Joan Oró, i a visitar els diferents punts d’exposició passejant per la seva biografia i el seu enorme llegat científic.

Francesc Oró Oró, President de la Fundació Joan Oró

Fundació Joan Oró

Ramon i Cajal, 2 altell esquerra
25003, Lleida

Tel. +34 973 27 93 96

administracio@fundaciojoanoro.org

 

 

 

La Fundació Joan Oró és una institució sense ànim de lucre creada amb l’objectiu de promoure l’obra del científic Joan Oró i impulsar la divulgació científica i la recerca especialment entre els joves.