Fundació Joan Oró

Llegat

Joan Oró 

El llegat del científic Joan Oró correspon a la disciplina de Bioquímica, va ser un dels científics més importants en l’estudi de l’origen de la vida, i va ser el primer a sintetizar l’adenina en un laboratori, a més de participar en diversos projectes espacials en la NASA.

El Dr. Joan Oró va desenvolupar la major part de la seva carrera com a científic als Estats Units, com a profesor a la Universitat de Houston i col.laborant amb la NASA, però sempre ha mantingut l’esperit català. Per aquest motiu la Fundació Joan Oró ha decidit recuperar tot el seu llegat i poder-ne fer estudis que ens permetin un aprofitament dels seus coneixements.

El llegat va ser traslladat des de Houston l’Abril del 1999 i està albergat a les noves instal.lacions de la Fundació Joan Oró al Parc de Gardeny (Lleida).

Publicacions científiques:

  • Un total de 20 llibres on és l’autor o coautor.
  • Un total de 240 articles on és l’autor o coautor.
  • Un total de 155 resums científics on és l’autor o coautor.

 

Tesis i dissertacions:

Un total de 48 tesis i dissertacions de treballs de recerca d’un nom de científics que van treballar en el seu laboratori, algunes d’elles aconseguint premis internacionals.

 

Arxius:

  • Arxius relacionats amb les seves activitats científiques realitzades per la NASA, principalment a la participació en els projectes Apollo i Viking, i amb comitès assessors de la NASA en què ha assessorat projectes espacials.Consta de milers de pàgines ordenades en carpetes.
  • Arxius relacionats amb els seus estudis científics en laboratori a la Universitat de Hosuton on va crear el departament. Es tractaria de milers de pàgines.

 

Reunions científiques:

Material de les més de 30 reunions científiques internacionals que ha organitzat.

 

Correspondència:

Material de correspondència entre el professor i molts altres investigadors sobre projectes científics.

 

Material audiovisual:

Fotografies, diapositives i altre material audiovisual.

 

Mostres:

Mostres bàsicament de meteorits extraterrestres d’antiguitat calculada en més de 4.500 milions d’anys. Així com també altres mostres terrestres.

 

Model de la lluna:

Té cedit per la NASA, el model de la lluna que els astronautes de l’Apol.lo (11 a l’17) van utilitzar abans d’anar. És aproximadament de 2m de diàmetre.

 

Llibres:

Aproximadament té una biblioteca d’uns 3.000 volums de llibres i monografies.

Fundació Joan Oró

Ramon i Cajal, 2 altell esquerra
25003, Lleida

Tel. +34 973 27 93 96

administracio@fundaciojoanoro.org

 

 

 

La Fundació Joan Oró és una institució sense ànim de lucre creada amb l’objectiu de promoure l’obra del científic Joan Oró i impulsar la divulgació científica i la recerca especialment entre els joves.