Fundació Joan Oró

Divulgació científica
Joan Oró

La Fundació Joan Oró vol fomentar l’ensenyament de la ciència recolzant-se en aquests tres pilars: diversitat, curiositat i creativitat

 

 

La Fundació Joan Oró té com a prioritat la divulgació científica i la recerca, especialment entre els joves. 

El nostre principal objectiu és despertar vocacions científiques. El paper dels docents és clau per estimular la curiositat per la ciència des de ben petits. 

El foment de les vocacions científiques és una inversió a llarg termini i amb una repercussió clara i positiva en la societat, de fet, el desenvolupament científic és vital no únicament des del punt de vista econòmic sinó que també ho té des del punt de vista social i cultural. 

Diversos estudis constaten que l’element més important en el desenvolupament d’una vocació científica la figura del professor, així les eines educatives dels docents per transmetre la ciència són d’especial importància. 

La forma en com s’ensenya la ciència a classe, té una repercució directa en les futures vocacions, les classes no s’entenen com un espai en que el professor únicament explica, sinò que, ara les classes són més dinàmiques, participatives i adreçades a la pràctica.

 

 

 

Fundació Joan Oró

Ramon i Cajal, 2 altell esquerra
25003, Lleida

Tel. +34 973 27 93 96

administracio@fundaciojoanoro.org

 

 

 

La Fundació Joan Oró és una institució sense ànim de lucre creada amb l’objectiu de promoure l’obra del científic Joan Oró i impulsar la divulgació científica i la recerca especialment entre els joves.