Fundació Joan Oró

Impulsem la divulgació científica i la recerca

La Fundació Joan Oró fundada el Març de 1993 és una institució sense ànim de lucre creada amb l’objectiu de promoure l’obra del científic Joan Oró i impulsar la divulgació científica i la recerca especialment entre els joves.

 

La Fundació s’inspira en les línies bàsiques del pensament de Joan Oró que busca fomentar el progrés de la ciència per aconseguir un millor desenvolupament de la societat i per això es proposa impulsar els següents objectius.

Finalitat

Donar a conéixer l’obra del científic Joan Oró.

  • Promoure i recolzar projectes que contribueixin al desenvolupament cientific, tecnològic i socio econòmic de Catalunya.
  • Promoure la cooperació i establiment de convenis entre la Fundació Joan Oró i les Universitats, centres de recerca, col·legis professionals, institucions públiques i privades, i empreses.

 

Promoure des de l’educació en escoles i instituts, les iniciatives per al desenvolupament dels coneixements científics i la recerca per fomentar la vocació científica dels joves

  • Donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior que, a una societat desenvolupada com la nostra tenen plantejades de manera creixent tant els individus com les organitzacions.
  • Contribuir a la transferència de coneixements entre la Universitat i el mon empresarial.

 

Apropar la divulgació i comunicació científica a les persones

  • Apropar la ciència als ciutadans, tot imbuintlos la importància que aquesta tė en la millora de qualitat de vida personal i col·lectiva d’un pais.
  • Contribuir a la formació cienlifica dels ciuladans i promoure el respecte pel patrimoni nalural i al medi ambient.

 

Impulsar la ciència per afavorir el desenvolupament de la societat a través d’acords amb institucions públiques i privades.

  • Promoure i recolzar projectes que contribueixin al desenvolupament cientific, tecnològic i socio econòmic de Catalunya.
  • Promoure la cooperació i establiment de convenis entre la Fundació Joan Oró i les Universitats, centres de recerca, col-·legis professionals, institucions públiques i privades, i empreses.

 

Finalitat

Patronat

Relació de patrons

-PRESIDENTA D’HONOR: Maria Elena Oró Forteza

-PRESIDENT: Francesc Oró Oró

-VICEPRESIDENT PRIMER: John Oró Forteza

-VICEPRESIDENT SEGON: Joan Xavier Comella Carnicé

-VICEPRESIDENT TERCER: Oriol Oró Trilla

-VOCALS:

Sr. Ramon Casals Creu

AJUNTAMENT DE LLEIDA. Representat pel Sr. Miquel Pueyo Paris

DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Representat pel Sr. Jaume Rutllant Casas

Sr. Jaume Massana Ribalta

UNIVERSITAT DE LLEIDA. Representat pel Sr. Ferran Badia Pascual

Sr. Josep Maria Sabaté Pla

Sr. Modest Clavé Oró

Sr. Josep Prim Capdevila

-TRESORER: Alfons Medina Rubio

-SECRETARI: Eduard Rosich Romeu

-DIRECTOR: Joan Oró Trilla

Entitats solidaries

Relació d’entitats que col·laboren amb la fundació

Fundació Joan Oró

Ramon i Cajal, 2 altell esquerra
25003, Lleida

Tel. +34 973 27 93 96

administracio@fundaciojoanoro.org

 

 

 

La Fundació Joan Oró és una institució sense ànim de lucre creada amb l’objectiu de promoure l’obra del científic Joan Oró i impulsar la divulgació científica i la recerca especialment entre els joves.